ANBI Stichting De Leesfabriek

Gegevens van Stichting De Leesfabriek t.b.v. de ANBI status

Naam: Stichting De Leesfabriek
KVK nummer: 53847563
RSIN/fiscaal nummer: 8510.42.375
Contactgegevens:
Stichting De Leesfabriek
p/a Patrijzenhof 51, 3815 AW Amersfoort
info@deleesfabriek.nl
033 – 475 71 76          I          06 – 5131 3773

Doelstelling:
* Het stimuleren en realiseren van leesbevordering, met name leesplezier onder jongeren (tussen 15 tot 25 jaar), het organiseren van ontmoetingen tussen jongeren onderling en jongeren en auteurs, jongeren de mogelijkheid geven hun passie voor lezen te delen met leeftijdsgenoten;
* Het realiseren van de doorgaande leeslijn door te bewerkstelligen dat jongeren de stap maken van jeugdliteratuur, via jongerenliteratuur, naar volwassenenliteratuur.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: mevrouw D.A.M. Postel
Penningmeester: de heer W. Bovendeur
Secretaris: de heer J.M. Schrijnemakers
Bestuursleden: mevrouw K.M. Wins  en  mevrouw P.J. Schneider
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerk.

Hieronder vindt u links naar het Beleidsplan 2013 en naar de Jaarrekening 2012 en de Prognoses 2013/2014

Beleidsplan De Leesfabriek 2013

Stichting De Leesfabriek Jaarrekening 2012

Prognose 2013 Leesfabriek

Stichting De Leesfabriek Jaarrekening 2013

Prognose 2014 Leesfabriek

stichting-de-leesfabriek-jaarrekening-2015

Stichting De Leesfabriek jaarrekening 2016