De eerste gedachte die naar boven kwam na het lezen van Uit liefde voor Josiah (2012) van Olivia Fane was ‘dit is een opmerkelijke roman’. Het boek is met veel vaart geschreven, bevat de nodige humor en is tegelijkertijd filosofisch en ontroerend. Fane laat de lezer nadenken over de liefde en taboeonderwerpen als pedofilie en kindermisbruik. Wanneer is het verkeerd om iemand lief te hebben? En wat is eigenlijk liefde? In Uit liefde voor Josiah komen deze en andere morele vraagstukken aan de orde.

Fane begint het verhaal met een korte levensgeschiedenis van Eve, de moeder van Josiah. De slimme en excentrieke Eve zit op dat moment in Fullbright, een psychiatrische inrichting waar ze eigenlijk niet thuishoort. Ze is zwanger geraakt van een andere patiënt, Gibson, en in een patiëntbespreking wordt besproken wat er met Eve en Gibson moet gebeuren. Het idee dat twee voormalige patiënten samen een kind goed kunnen opvoeden, gaat er bij de aanwezigen niet in. Daarom komt het echtpaar onder toezicht van maatschappelijk werk te staan. Steeds een andere maatschappelijk werker krijgt het tweetal onder behandeling, vaak is dit van korte duur omdat ze niet met Eve kunnen werken. Op het moment dat June Briggs Eve onder behandeling krijgt en Josiah naar school stuurt loopt de zaak uit de hand. Eve doet een poging tot brandstichting bij enkele scholen en vlucht naar Napels. Gibson belandt opnieuw in de inrichting en de zevenjarige Josiah blijft alleen achter.

Josiah wordt vervolgens in diverse pleeggezinnen geplaatst. Nergens kunnen ze met de bijzondere Josiah overweg met als gevolg dat hij in The Hollies, een kindertehuis, komt te wonen. Josiah leeft vooral in zijn eigen wereld tot het moment dat hij onderweg naar school in botsing komt met een vijfendertigjarige docent Latijn, Thomas Marius. Vanaf dat moment is Thomas het lichtpunt in het leven van Josiah. Thomas onderwijst Josiah Latijn en de twee spreken veel over het leven aan de hand van de Griekse mythologie. Deze passages zijn erg leerzaam en enige voorkennis hierover vergroot het leesplezier, maar is niet noodzakelijk door de duidelijke schrijfstijl van Fane. Door middel van de Griekse mythologie laat Fane de lezer nadenken over diverse morele vraagstukken. Ze laat Thomas en Josiah samen voor een maand naar Siena afreizen om te studeren. Hier slapen ze in een kapel samen in één bed. Als lezer ga je hierdoor nadenken over de soort band die de twee met elkaar hebben. Waar ligt de grens van de liefde en gaat houden van te ver? In de ogen van maatschappelijk werk is Thomas te ver gegaan. Hij wordt na terugkeer van hun reis naar Siena aangehouden. Maatschappelijk werk bestempeld hem als pedofiel, maar of hij dat ook daadwerkelijk is?

Fane laat in Uit liefde voor Josiah de lezer inzien dat er meerdere vormen van houden van zijn en dat er niet te snel geoordeeld moet worden over de verschillende vormen van liefde. De roman zet door levensvragen aan tot reflectie en is de moeite waard om te (her)lezen.

Uit liefde voor Josiah / Olivia Fane / vertaling Lidwien Biekmann & Wim Scherpenisse / Uitgeverij Nieuw Amsterdam / 336 pag. / ISBN 9789046811955

Deze recensie is geschreven door Maaike de Boer. Zij studeerde in 2011 af aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij volgde daar de opleiding Kunsten, Cultuur & Media met als specialisatie Literatuur.

No Comments

Post a Comment