Het is 1552 als Lideweij Feelinck ruzie krijgt met haar katholieke vader omdat ze verliefd is geworden op de protestante dokter Andries Griffioen. Ze kiest voor haar man en verhuist vanuit Leiden naar Breda, haar vader blijft ze elke week schrijven, maar er komen geen reacties. Andries wordt de hofarts van prins Willem van Oranje en er ontstaat een nauwe band tussen hen. Maar als de Spanjaarden de Nederlanden binnenvallen om de Beeldenstorm te bestraffen vlucht de prins naar het Heilige Roomse Rijk en vertrekt Andries met zijn vrouw en drie dochters, Isabella, Susanna en Alida naar Naarden. In Naarden loopt het echter niet zoals gepland en uiteindelijk komt Isabella weer in Leiden terecht.

Het verhaal wordt vanuit drie kanten verteld, eerst wordt het afgewisseld tussen Lideweij en Willem van Oranje en later neemt Isabella Lideweij’s plaats in. Wanneer er wordt verteld over Willem van Oranje lijkt het verhaal meer op een geschiedenisboek, terwijl wanneer er over Isabella of Lideweij wordt verteld het meer een verhaal is. De schrijfstijl van Simone van der Vlugt is erg simpel, ze gebruikt weinig lange zinnen en weinig bijzinnen of bijstellingen. Toch moet je een goede lezer zijn voor dit boek door de dikte en omdat er soms stukken zijn die bestaan uit een opsomming van historische gebeurtenissen die je moet herkennen om de gedachtegang van de hoofdpersonen te begrijpen. Uiteindelijk draait het boek niet om de levens van de hoofdpersonen maar de invloed die de Opstand op het leven van de hoofdpersonen heeft. De personages maken weinig ontwikkeling door, je leert ze alleen beter kennen omdat er een alwetende verteller is. Wat mooi is aan het boek is dat Willem van Oranje als persoon wordt beschreven en niet als prins.

Ondanks dat de stijl van Van der Vlugt niet mijn favoriet is en er weinig karakterontwikkeling is vond ik Rode Sneeuw in December een erg mooi boek omdat het heel meeslepend is. Ik leefde enorm met de personages mee en zat er helemaal in, op sommige momenten zat ik te lezen met mijn hand voor mijn mond, die uit verontwaardiging was opengevallen. Ik raad je aan om dit boek pas te lezen als je de Tachtigjarige Oorlog op school hebt behandeld, dan zijn er nog genoeg dingen die je nog niet weet maar ook veel dingen die je makkelijker begrijpt. Het is een erg spannend en leerzaam boek. Je moet geïnteresseerd zijn in geschiedenis als je dit boek wilt lezen, maar de zwaarte valt heel erg mee.

Geschreven door Laure Dijkstra, 15 jaar, VWO-scholiere van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer.
Rode sneeuw in December / Simone van der Vlugt / Ambo|Anthos / 2012 / 437 pag. / ISBN 9789041422668

No Comments

Post a Comment