Geluksvogels zonder geluk – Als Eva met een bruine koffer op de veranda van haar vaders huis wordt achtergelaten door haar moeder, verandert haar leven compleet. Opeens heeft ze een bazige en ambitieuze halfzus, Iris, die besluit samen met Eva het avontuur op te zoeken. Zonder één keer om te kijken vertrekken ze naar Hollywood. Eva staat vanaf het begin al in de schaduw van Iris; Iris is met haar gedrevenheid, onbezonnenheid en haar homoseksualiteit iemand die de aandacht trekt, terwijl het juist Eva is die de wereld ziet zoals hij werkelijk is. Het is intelligente Eva die ervoor zorgt dat Iris niet verdwijnt in de massa van jonge, blonde actrices in Hollywood. Het is ook Eva die later, ná de tijd van Hollywood, Iris vergeeft voor al haar onbezonnen daden. Ook al ontmoeten zowel Eva als Iris andere mensen en vechten ze allebei voor een leven vol geluk, door het hele boek blijft hun relatie wel de rode draad. Zelfs als ze elkaar uit het oog verliezen na een vreselijk ongeluk, blijft Iris Eva brieven sturen, die ook te lezen zijn in het boek.

Een terugkerend thema in het boek is de ouder-kindrelatie. Eva en Iris missen allebei een moederfiguur, zoals Eva dat ook duidelijk beschrijft: ‘Ik zocht naar moeders zoals een alcoholist naar een café’. De vader van Eva en Iris, Edgar, is er ook niet altijd voor ze. Vooral Eva mist zijn nabijheid in Hollywood heel erg. ‘Ik bleef mijn vader schrijven en brieven verscheuren, ook al wist ik wat hij was en ook al wist ik dat hij zich geen zorgen om me maakte. Ik schreef hem eenmaal per maand en bewaarde de snippers tot het gevoel voorbijging, en dan gooide ik de snippers weg.’ Later in het boek zal Eva door omstandigheden op 18-jarige leeftijd de zorg van David, een joods weesjongetje, op zich moeten nemen.

De titels van de hoofdstukken zijn namen van liedjes uit de jaren veertig, de tijd waarin het boek zich afspeelt. De hoofdstukken zijn waarschijnlijk zo genoemd, omdat muziek een belangrijk motief is in het boek. Iris heeft natuurlijk de ambitie om zangeres te worden en ook Clara, de grote liefde van Edgar, is zangeres van beroep.

Door het boek heen verandert het perspectief; van Eva naar Iris, van Iris naar Gus (een man die vastzit in Duitsland wegens verraad), van Gus naar Clara en weer terug naar Eva. Amy Bloom stopt in elke zin zoveel emotie, dat de scherpte en abruptheid ervoor zorgden dat ik werd vastgegrepen en het boek niet weg kon leggen. In dit boek komt duidelijk naar voren dat de Tweede Wereldoorlog iedereen raakte. Onbewust is iedereen in aanraking gekomen met de wreedheden van de Nazi’s en de manier waarop Bloom dat weet te verwoorden komt hard binnen.

Amy Bloom vertelt in Wij geluksvogels een verhaal over dromen, gemiste kansen en een zoektocht naar liefde en geluk in de jaren veertig van een bruisend Amerika en een oorlogvoerend Europa.

Wij geluksvogels / Amy Bloom / vertaald door Paul Syrier / Uitgeverij Nijgh en van Ditmar / 2014 / 264 pag. / ISBN 9789038898872

No Comments

Post a Comment