Het kan niet.
Het kan niet.
Het waren grauwers.
Grauwers.

Net als zij.
Ze is een grauwer.

Zelfs toen ze vertrok.
Een grauwer.

Ze is weg.
Weg.

Margaretha van Andel geeft in In transit Rheyn, Levya en Aag het woord. Met dit boek over de nieuwe mensheid en het verliezen van je menselijkheid wekt ze je interesse, laat ze je denken over de toekomst en schokt ze je. In transit wordt door de goed opgebouwde spanning en het eng realistische verhaal een aanrader om echte must-read.

Levya en Rheyn zijn gieren in het jaar 2275 waar alles gebaseerd is op de waarheid. Ze zitten in het bezinningsjaar en Levya wil koste wat het kost voor ze In transit gaan de grauwers nog een keer ontmoeten. Aag is zo’n grauwer. Ze treffen haar tijdens een ‘vakantie’ en zien haar als een soort aap. Levya en Rheyn hebben geleerd dat hun leven perfect is, maar Aag toont haar leven. Welk leven is het goede leven? Is de waarheid wel de waarheid? Wanneer Aag haar oma verliest, begint een zoektocht van de drie jongeren. Een zoektocht waarbij de waarheid dichterbij lijkt te komen.

Het idee achter In transit is uniek. Van Andel beschrijft een toekomst die nu nog niet werkelijk is, maar tegelijkertijd niet zo heel ver weg lijkt. Daarbij bouwt ze de spanning in het verhaal goed op. Vanaf het begin kijk je mee met Levya en Rheyn en al snel volgt Aag. Je wordt meegesleurd in de verschillende gebeurtenissen rondom deze drie personages. Vanaf het begin heb je vragen: wie zijn de grauwers? Wie zijn de gieren? Wat is In transit? Beetje bij beetje krijg je meer informatie, maar veel vragen blijven lang onbeantwoord en dat zorgt ervoor dat je door wilt lezen.

Van Andel wisselt in haar verhaal tussen Aag, Levya en Rheyn. Daarbij wisselt ze ook van perspectief. Aag krijgt het ik-perspectief toebedeeld, Levya het hij/zij- perspectief en Rheyns gedachten worden beschreven op een haast dichterlijke manier. Dit maakt niet alleen het verhaal interessant, maar het zorgt er ook voor dat je echt na gaat denken. Wat bedoelt Rheyn? Waarom voelt hij dat? Ook ontstaan er cliffhangers en krijg je een volledig beeld van de gebeurtenis: elk personage vertelt vanuit zijn oogpunt wat er gebeurt en hoe dat voelt, ieder op zijn of haar manier. Dit alles maakt het verhaal zeker interessant.

In transit bevat niet alleen een spannend en goed opgebouwd verhaal, maar ook een onderwerp dat je echt aan het denken zet. Van Andel laat ons zien wat de gevolgen van het verliezen van je menselijkheid precies zijn. Ze schept een mogelijke toekomst. Door de mooie perspectiefwisselingen en de soms gruwelijke onverwachte wendingen boeit het verhaal al snel. De eerste bladzijden zijn moeilijk te begrijpen door de perspectiefwisselingen en de onbekende personages als grauwers en gieren, maar naar mate je verder komt in het verhaal, begrijp je alle gebeurtenissen steeds beter en krijgt het verhaal meer lijn. In transit is daarmee zeker een aanrader!

“Kom terug. Kom terug. Kom terug.

Weg.”

Deze recensie is geschreven door de leerlingen uit H2A van CSG Dingstede in Meppel. Thomas Buter, Daniek van Gils, Michel Vogelzang, Jasmijn Willems, Lisa Dunnink, Rosan Dunnink, Renée Haasjes en Tyra van Duijl.

Eerder schreven deze jongeren al een recensie van Ik van Margaretha van Andel

In transit / Margaretha van Andel / Uitgeverij Lemniscaat / 2016 / 344 bladzijden

 

 

 

No Comments

Post a Comment