‘Als ik het leven over mocht doen’ werd geschreven door Bronnie Ware. Bronnie is een Australische schrijfster, singer-songwriter en ze geeft les in het schrijven van liedjes. Ze beschikt ook over een eigen website: www.bronnieware.com.

In ‘Als ik het leven over mocht doen’ zijn verschillende passages in het leven van Bronnie terug te vinden. Bronnie maakte een carrièreswitch. Van werknemer bij een bank, maakte ze de overstap naar inwonende thuiszorgmedewerker. Ze verzorgde de zieke bewoners tijdens de laatste maanden van hun leven.  Dit was voor haar een zeer ingrijpend beroep, maar tegelijkertijd kreeg ze ook de kans om te leren uit zaken, waar de stervenden spijt van hebben. Door de jaren heen heeft Bronnie veel stervenden gekend en veel ervaringen kunnen bundelen.

Dit is de top-5 spijtpunten van de stervenden:

  1. Had ik maar de moed gehad om een leven te leiden waarin ik trouw was aan mezelf, in plaats van te voldoen aan de verwachtingen van anderen.
  2. Had ik maar wat minder hard gewerkt.
  3. Had ik maar de moed gehad om mijn gevoelens te uiten.
  4. Was ik mijn vrienden maar niet uit het oog verloren.
  5. Had ik mezelf maar wat meer geluk gegund.

Doorheen het boek kan je verschillende getuigenissen van personen tijdens de laatste fase van hun leven lezen. Om de privacy van de personen te respecteren  heeft Bronnie deze personen een andere naam gegeven, wat ik op zich wel een mooi gebaar vind.

Dit boek laat je ontspannend, stilstaan bij het leven en bij jezelf en het leert je iets bij. Ik had er bijvoorbeeld nooit bij stilgestaan dat personen die weten dat ze stervende zijn, vaak weinig bezoek krijgen, en dan in de eerste plaats van familie i.p.v. vrienden.

Een tijdje nadat Bronnie besloten heeft om geen volgende baan als inwonende thuiszorgmedewerker meer aan te nemen, krijgt ze een inzinking. Ook deze depressie, en hoe ze eruit geraakt is, beschrijft ze in het boek.

In het voorlaatste hoofdstuk komen, volgens mij, de belangrijkste verhalen van de stervenden kort terug. Dit maakte het lezen voor mij extra aangenaam, ik beschouwde het als een korte samenvatting, handig indien je het boek niet in enkele dagen uitleest.

Ook in het laatste hoofdstuk geeft Bronnie enkele levenslessen mee, bv: ‘Een van de mooiste, waardevolste cadeaus die je jezelf kunt geven, is je beperkingen loslaten en ophouden met proberen zelf de sturen hoe en wat er op je pad komt.’ (blz. 341)

‘Als ik het leven over mocht doen’ is een boek om bij na te denken, te reflecteren over je eigen leven en over de dingen die je echt belangrijk vindt. Ik denk dat iedereen die het boek leest, zich wel in een bepaalde karaktertrek van een personage kan terugvinden, ondanks dat je, je niet in de laatste fase van je leven bevindt. Aan het einde van het boek besef je eigenlijk dat je hier een soort handleiding cadeau krijgt; een handleiding die je probeert te vertellen dat er meer is in het leven dan voldoen aan de verwachtingen van anderen, hard werkten, je geluk opzij schuiven,.. Voor de personen die tijdens de laatste fase van hun leven beseften dat ze ergens spijt van hadden, was het vaak nog niet te laat om dit recht te zetten, maar velen hadden dit spijtpunt toch liever zovele jaren eerder ingezien.

Deze recensie is geschreven door Hanne Corstjens, leerkracht in het secundair onderwijs in België.

Titel: Als ik het leven over mocht doen / Ondertitel: Een jonge vrouw op zoek naar de vijf belangrijkste levenslessen / Auteur: Bronnie Ware / A.W. Bruna Uitgevers B.V. / 2012 / 352 pagina’s / ISBN 9789400501966

 

No Comments

Post a Comment