Wanneer Hélène Giroux in het Canadese dorpje St. Homais aankomt verandert de samenstelling van de bewoners meteen. Ze neemt de leiding van het kerkkoor over en brengt haar moderne auto mee naar St. Homais. De houding van de bewoners verandert snel van onder de indruk naar argwanend, wanneer bekend wordt dat Hélene Giroux wordt verdacht van een moord.

De pianobouwer van Kurt Palka is een boek vol mysteries, die op verschillende niveaus worden ontrafeld. Stukje bij beetje komt de lezer steeds meer te weten over de hoofdpersoon, Hélène Giroux, wier achtergrond en motieven in het begin van het boek nog onbekend waren. Hélène is in het begin een gesloten boek, maar door de verscheidene verhalen over haar jeugd, en andere momenten uit haar verleden, kom je meer te weten over mogelijke motieven en beweegredenen.

Doordat ze voor de mensen uit het dorp nog nieuw is, wordt het nieuws van de verdenking van de moord heftig opgevat, aangezien zij de achtergrond van de onbekende vrouw niet kennen. De verhalen over Hélènes verleden worden verteld aan de hand van herinneringen en verhalen, die tijdens het proces verteld worden, waardoor de lezer telkens net iets meer weet dan de personages in het boek.

Het boek leest als een soort detective waarbij je wordt begeleid in het ontdekken van de waarheid, omdat er telkens meer bekend wordt tijdens het proces. Op deze manier ontrafel je het ware verhaal achter de moord, samen met de bewoners van Saint Homais, die erg betrokken zijn bij het proces, omdat er verder niet veel spannends gebeurt in het dorpje.

Het boek las erg snel omdat het hele boek een kennismaking met Hélène is en je vanaf het begin al getriggerd wordt om meer te weten te willen komen over haar. Dit wekt ook spanning op, omdat halverwege de kennismaking met Hélène de verdenking van de moord bekend wordt.

Het boek handelt op een enigszins luchtige manier met zwaardere onderwerpen, waardoor deze makkelijker te begrijpen zijn. Dit zorgt er ook voor dat het boek makkelijk en snel leest. Aan de andere kant zijn de gewoontes en tradities van het begin van de 20e eeuw goed weergegeven, waardoor je heel makkelijk kan inleven in het boek. Het voelt alsof je zelf in de 20e eeuw leeft in het dorpje en je ook wordt meegenomen in het proces, met de andere bewoners van Saint Homais.

Deze recensie is geschreven door Aukje Hefting, 17 jaar , eerstejaars student Bouwkunde aan de TU Eindhoven.

De pianobouwer/Kurt Palka/vertaling Inger Limburg en Lucie Rooijen/Nieuw Amsterdam/2016/240 blz./ISBN:9789046820902

No Comments

Post a Comment