“Spijt krijg je van dingen die je niet doet, niet van dingen die je wel doet. Wie dat bedacht had zat er grondig naast.” Micha Meinderts zet de literaire wereld op z’n kop met zijn Aldus Sybren. Het boek, waarin hij zijn verhaal als transgender vertelt, raakt en zet aan tot denken. Het bevat geen zoetsappig verhaal over iemand die een gelukkiger leven tegemoet gaat. Nee, Meinderts doet niets anders dan de rauwe waarheid weergeven. In Aldus Sybren beschrijft hij zijn eigen zoektocht verstopt in het jasje van Sybrens tocht: de zoektocht naar het soort man dat hij is.

Meinderts laat de lezer kennismaken met Sybren wanneer hij naar Nederland reist. Hij zal een tijdje bij zijn oom gaan wonen en gaan werken in het land waar hij ooit geboren werd als Brechje. Na zijn beëindigde relatie in Amerika wil hij een nieuwe kans. Hij gaat aan de slag bij een bedrijf en ontmoet nieuwe collega Jan. Die trekt hem langzaam het sociale leven in en laat hem kennismaken met Olivier. Voor iedereen is het duidelijk: Sybren is homoseksueel. Wat de meesten echter niet weten, is dat Sybren niet altijd Sybren is geweest. In Nederland gaat Sybren op zoek naar zichzelf. Hij zal ontdekken wat voor soort man hij is en op wat voor soort mannen hij valt.

Dat Sybren een transgender is, is vanaf de eerste bladzijde duidelijk. Helaas lijkt Meinderts het transgenderschap vanaf de eerste bladzijde extra te willen benadrukken. Er gaat vrijwel geen bladzijde voorbij of de lezer wordt geconfronteerd met het feit dat Sybren niet altijd een man is geweest: “Ondanks mijn beroerde gevoel voor richting, dat helaas niet  beïnvloed was door mannelijke hormonen, wist ik zonder verkeerd te lopende weg terug naar kantoor te vinden.” Het maakt de Sybren afstandelijk en kil. De lezer kan maar moeilijk bij hem in de buurt komen.

In eerste instantie wordt dit gevoel versterkt door de door Meinderts gekozen schrijfstijl. Waar hij het afstandelijke hij/zij- perspectief reserveert voor de hoofdstukken vanuit Brechje, maakt hij de lezer deelgenoot van Sybrens leven door zijn hoofdstukken vanuit het ik- perspectief te beschrijven. Waar men zou verwachten dat Brechje enige afstand bewaart tot de lezer, weet zij vanaf het eerste hoofdstuk te emotioneren. Haar verdriet en haar onbegrip naar de wereld wordt al snel meer dan verdriet en onbegrip van louter het meisje in een verkeerd lichaam. Meinderts weet haar verhaal zo overtuigend neer te zetten dat de lezer niet anders kan dat medeleven tonen. Tegelijkertijd creëert Sybren in eerste instantie geen gevoel van medeleven. Elke handeling van deze jongen straalt frustratie, pijn of onmacht uit, maar Meinderts laat het de lezer niet ervaren. Hij vertelt er louter over. De zoektocht van Sybren naar liefde en erkenning heel begrijpelijk. Echter, ook hier geldt: overdaad schaadt. Meinderts laat Sybren continu zoeken naar liefde en erkenning en laat hem het gewone leven niet vertellen. Langzaam maar zeker creëert Meinderts met Sybren een eendimensionaal personage met één doel: liefde vinden.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat op het moment dat Sybren de liefde lijkt te vinden, de lezer twijfelt aan zijn intenties. Is het echte liefde of is het slechts een vlucht? Gelukkig keert het tij vanaf dat moment en weet Meinderts van Aldus Sybren een indrukwekkend en belangrijk verhaal te maken. Met prachtig en vol lef weergeven seksscènes en  realistische gebeurtenissen brengt Meinderts de lezer naar de belangrijkste gevoelens en gedachten van het eigenlijke verhaal: “Ik had haar geprobeerd uit te leggen dat negentig procent correct nog altijd beter was dan honderd procent incorrect, maar zij keek niet verder dan die overige tien procent.” Hij laat Sybren nog eenmaal teruggaan naar Amerika, om hem daar te laten beseffen dat zijn verleden echt zijn verleden is. Met belangrijke, waardevolle overdenkingen besluit Meinderts uiteindelijk zijn verhaal. En daarmee sluit hij ook het hoofdstuk van Sybren. Want af is zijn leven niet. Aldus Sybren vormt slechts het topje van de verborgen ijsberg: “‘Ik mis het kleine meisje dat je was net zo erg als het kleine jongetje dat je nooit hebt kunnen zijn.’”

Aldus Sybren / Micha Meinderts / Uitgeverij Pepper Books / 341 pag. / ISBN 9789020608397

No Comments

Post a Comment