Alles houdt op te bestaan valt binnen het genre van de literaire thriller. Voordat ik mocht recenseren voor De Leesfabriek, zou ik nooit spontaan voor dit genre gekozen hebben. Dit boek heeft alles veranderd. Ik had schrik dat het een thriller zoals een ander zou zijn waar ik mij zou storen aan de verhaalopbouw, maar niets was minder waar. De schrijfster weet haar thriller dan ook literair met een grote L te schrijven. Vanaf nu zal ik in de bibliotheek vaker op zoek gaan naar thrillers van hetzelfde genre. Ondertussen heb ik ook het eerste boek van Elizabeth Brundage ontleend, uitgelezen en goedgekeurd.

Elizabeth Brundage geeft je als lezer het gevoel dat je van in het begin weet wie de dader is, maar je blijft toch geboeid om op zoek te gaan naar de volledige uitkomst. De plottwist in zowel Alles houdt ooit op te bestaan als in Een slecht geweten, haar eerste boek, zijn fenomenaal. Hoewel je er op zit te wachten, komen ze toch onverwacht. Dat zorgde er na het lezen van het eerste boek voor dat ik op zoek ging naar andere boeken van haar. En ook haar eerste boek liet me op literair vlak niet in de steek.

Alles houdt op te bestaan vertelt het gruwelijke verhaal van het gezin Clare dat op het eerste zicht het ideale leven leidt. Ze verhuizen naar een mooie boerderij op het platteland en verwachten daar een lang en gelukkig leven te leiden. De boerderij draagt echter vele geheimen uit het verleden met zich mee en dat verleden zal ook het gezin achtervolgen.

‘Hij bleef voor haar staan en hield haar het kind voor als een offergave. Het gaat om mijn vrouw. Ze is… Mama heeft au, riep het kind.’ (p.13, eerste bladzijde van het boek). Je wordt vanaf bladzijde één in het leven geworpen van de familie Clare en dat leven neemt vanaf dan een tragische wending aan. Mevrouw Clare is vermoord. Maar door wie? Meteen bekruipt je het gevoel te weten wie het gedaan heeft, maar toch slaagt Elizabeth Brundage erin de twijfel en onzekerheden hoog te houden.

Naast het gezin Clare staan de zonen van de overleden eigenaars van de boerderij centraal. De ouders van de jongemannen zijn ook op een tragische wijze om het leven gekomen in de boerderij waarna ze door een nonkel uit de buurt worden opgevangen. De jongens blijven de geest van hun geliefde moeder in het huis zien en voelen. Ze geven zich dan ook maar al te graag als vrijwilligers op bij de familie Clare om er de klusjes op de boerderij te klaren. Naast het verhaal van de familie Clare krijgen we dus ook een hele inkijk in het leven van de jongens Hale. En of ze het nu willen of niet, de banden tussen de twee families geraken al gauw verweven met elkaar. Is het iemand van de zonen geweest die de verhalen over hem en zijn familie wou wreken door Catherine te vermoorden? Of is het toch George Clare geweest die zijn vrouw vermoordde? En wat heeft dochter Franny gezien of gehoord tijdens de beruchte ochtend van 23 februari 1979?

Elizabeth Brundage gebruikt een schrijfstijl die perfect aansluit bij de inhoud van het verhaal. Ze schrijft vaak korte, maar literair sterke zinnen die het verhaal mee in een versnelling brengen. Ook vind ik het altijd fijner lezen als het verhaal wordt ingedeeld in hoofdstukken en als de titels van die hoofdstukken op zich ook iets bijbrengen aan het verhaal. Het boek is onderverdeeld in vijf grote delen. Deze delen zijn op hun beurt weer onderverdeeld in kleinere hoofdstukken die titels meedragen zoals data, plaatsen of inhoudelijke aanvullingen. Voorbeelden zijn ’23 februari 1979’, ‘Chosen, New York, 1978’, en ‘Alles houdt ooit op te bestaan’. Deze tussentitel verwijst naar de titel van het boek en komt hier ook letterlijk terug in het verhaal: ‘Hij reed roekeloos, ruim boven de toegelaten snelheid, en staarde alsof hij zijn lot wilde tarten naar de horizon, waar op dat moment licht en donker en land en lucht in volmaakt evenwicht waren, wat Inness een ideale compositie zou noemen, een vage, verraderlijke grens waar de dingen verdwijnen en alles ophoudt te bestaan.’ (p. 162) Hoewel het ook hier opnieuw om een vertaling gaat, uitgevoerd door Lucie Schaap en Maaike Bijnsdorp, is de kwaliteit van de tekst niet verloren gegaan.

Als je dus graag literair goed opgebouwde verhalen leest, maar je wilt eens wat anders dan een thema zoals vriendschap, romantiek of verbittering, dan raad ik heel graag de boeken van Elizabeth Brundage aan. Ze zijn goed geschreven, sterk opgebouwd en net spannend genoeg om ’s avonds, als je alleen in bed ligt te lezen, schrik te krijgen en toch maar te kiezen om verder te lezen als de zon de volgende dag weer is gaan schijnen.

Deze recensie is geschreven door Silke. Ze is leerkracht in de eerste graad van het secundair onderwijs in het Sint-Pieterscollege te Leuven. Silke geeft daar voltijds het vak Nederlands. Nederlands als taal en in de vorm van literatuur hebben haar van kindsbeen af nauw aan het hart gelegen. Ze geniet er dan ook van om haar leerlingen elke dag een beetje van haar passie door te geven.  Silke leest elk boek graag dat haar op een gegeven moment bij het nekvel grijpt. Dat kan zijn door de taal of de vorm die een auteur hanteert of door het verhaal dat verteld wordt.

Alles houdt op te bestaan/Elizabeth Brundage/vertaling Lucie Schaap en Maaike Bijnsdorp/Hollands Diep/ 2016/476 blz./ ISBN: 9789048830107

No Comments

Post a Comment