Jane Casey begint Na de brand, het zesde boek in de reeks over rechercheur Maeve Kerrigan, met een gedetailleerde beschrijving van de bewoners van het flatgebouw in Londen. Als een geschakelde ketting worden alle bewoners aan elkaar gelinkt en weergeeft Casey hun geschiedenis. Binnen no time weet de lezer van iedereen wie het is, waar hij woont en wat voor type het is. Casey schetst de Londense maatschappij indringend en realistisch. Ze toont de maatschappelijke verschillen en de soms uitzichtloze situaties. Tegelijkertijd toont ze de enorme diversiteit. En dan? Dan breekt er brand uit in het flatgebouw.

Maeve wordt opgezadeld met de gevolgen van de brand. Naast een aantal dode inwoners wordt er nog een dode gevonden: Geoff Armstrong. Deze ultrarechtse, racistische politicus hoort helemaal niet thuis in de flat en de omstandigheden waaronder hij is overleden zijn allesbehalve zuiver. Al snel wordt er gedacht aan moord. Wat deed de politicus daar? Wie wilde hem vermoorden? Wie is er verantwoordelijk voor de brand? Maeve krijgt de schone taak dit samen met partner Derwent uit te zoeken.

Na een redelijk aantrekkelijk begin valt Na de brand in een diep gat. Waar Casey sterk start met haar maatschappijkritiek, vervalt ze al snel in het brengen van een matig thrillerverhaal. Het grootste struikelblok lijkt zich te vinden in de manier waarop Casey haar verhaal overbrengt. Ze geeft te veel informatie weg en doet dit in een op diverse plaatsen zeer onaantrekkelijke schrijfstijl. Soms overheerst de tellende schrijfstijl zo erg dat Casey de lezer buiten spel zet en Maeve tot een ‘onecht’ personage maakt. Ze vertelt wat Maeve meemaakt, maar laat het de lezer niet ervaren: ‘Ik vond het vreselijk dat ik haar mee moest nemen naar het politiebureau, naast haar moest zitten wachten tot er een advocaat kwam en haar daarna moest ondervragen over wat er die avond van de brand was gebeurd.’
Daarbij verwijst ze met enige regelmaat naar eerdere verhalen van Maeve, zonder dit echt van toegevoegde waarde te laten zijn voor dit verhaal: ‘Dat bracht onplezierige herinneringen aan de situatie met dokter Early in me naar boven, die ik zo snel ik kon weer uit mijn hoofd verjoeg.’ Tegelijkertijd probeert ze op een te expliciete manier spanning op te wekken. Ze maakt elke flatbewoner tot een zeer typisch personage. Vervolgens legt ze zoveel nadruk op hun gedragingen dat elke lezer iedereen wel móet verdenken. Langzaam ontstaat zeer gemaakte spanning.

Met Maeve zet Casey bovendien een stereotypering rechercheur neer. Een alleenstaande vrouw, een harde werker, een vrouw die ooit zelf misbruikt is; Maeve is niet écht vernieuwend. Tegelijkertijd is ook Derwent niet echt verrassend. Zijn typering is wel boeiend, maar niet nieuw. Andere figuranten in dit verhaal missen diepgang. Wie zijn ze? Wat beweegt ze? Elk motief lijkt te ontbreken; Casey geeft slechts mondjesmaat informatie. Pas tegen het einde krijgt de lezer de gemiste informatie eindelijk toebedeeld.

Wel weet Casey in de 270 pagina’s tellende een over het algemeen boeiend verhaal te vertellen. Na de brand zit vol wendingen, waarbij goodguys en badguys niet zelden van rol verwisselen. Hoewel het boek weinig ruimte laat voor psychologische spanning, bevat het actiespanning alom. Casey blinkt uit in het aaneenschakelen van gebeurtenissen, waardoor Na de brand boeiend blijft. Niet elke gebeurtenis of elke verhaallijn is even geslaagd, wel zorgen ze allemaal voor een uiteindelijk interessant en grotendeels logisch plot.

Helaas lijkt ook Na de brand, zoals veel andere thrillers, te eindigen met een plotwending die bijna geheel onverwacht uit de lucht komt vallen. Net als in veel andere boeken lijkt de oplossing in het onderzoek ineens vrij snel gevonden te zijn. Gelukkig gunt Casey de lezer tot de bijna laatste bladzijde geen rust. Met een laatste hoofdstuk, iets in de trant van ‘mosterd na de maaltijd’, probeert Casey in sneltreinvaart nog even een tweede verhaallijntje op te lossen. Na de brand mag daarmee de titel ‘aardige thriller’ wel met zorg dragen, maar zal geen topper worden. Casey voegt simpelweg te veel elementen toe om haar eigenlijke verhaal tot zijn recht te laten komen.

Na de brand – Jane Casey, Uitgeverij Ambo/Anthos, Amsterdam. 300 blz. ISBN: 978 9026 335082

No Comments

Post a Comment