Op de vlucht voor de tijd

‘Voor het eerst zijn we met ons twaalven tegelijk in de Ontmoetingsruimte, de glazen bol die we de afgelopen vijf maanden steeds in tweetallen bezocht hebben.’ Na een roerige reis naar Mars zijn de twaalf jongeren achter het geheim van Serena gekomen: ze zullen sterven wanneer ze op Mars zijn. Als ratten in de val hangen ze rond in de ruimte, wachtend tot ze zullen landen. Hun lot ligt in handen van Serena; de vrouw die louter voor haar eigen succes gaat.

In Phobos 2 vervolgt Victor Dixen het bijzondere verhaal dat hij in het eerste deel van de serie gestart is. Vrijwel direct creëert hij een verhaal vol actie en avontuur, waarin hij de lezer opnieuw meesleurt naar Mars. Dixen scheidt zijn verhaal grofweg in drie samenhangende verhalen: het verhaal van de jongeren op Mars, het verhaal van aanstaand vicepresident Serena en het verhaal van Andrew, de jongen die we uit het eerste verhaal kennen als de hacker.

Léonor en haar lotgenoten besluiten te stemmen over wat ze willen gaan doen: A. terug naar de aarde of B. terug naar Mars. Terwijl Serena van de jongeren eist dat ze het juiste kiezen, en naar Mars gaan, komt Andrew bij de dochter van Serena. Hij bevrijdt haar uit het huis en samen weten ze contact te leggen met de jongeren bij Mars. Met z’n veertienen besluiten ze Serena met de rug tegen de muur te zetten: wanneer zij de jongeren niet helpt waar ze kan, zullen de jongeren de wereld tonen dat Serena wist dat er geen leven op Mars mogelijk was. Serena kan geen kant op en accepteert haar lot. De jongeren zullen landen op Mars en zij zal ze proberen in leven te houden. Het programma zal blijven draaien en de wereld zal niets meekrijgen van de heersende onrust. Echter, met de Storm – een allesverwoestende storm op Mars – in het vooruitzicht lijkt het leven van de jongeren niet echt rooskleurig. Ze hebben ongeveer 22 maanden om een oplossing voor deze storm te bedenken.

Net als Phobos 1 is Phobos 2 een boek vol actie en spanning. Dixen weet op exact de juiste plaatsen van perspectief te wisselen. Op die manier behoudt hij de spanning lange tijd en weet hij de lezer te interesseren. Versterkend daarbij is de thematiek in het verhaal. Het verhaal berust, net als het eerste deel, op macht en chantage. Waar Dixen deze kerneigenschappen in het eerste deel vrijwel louter toebedeelde aan Serena, gunt hij nu elk personage een gezonde dosis machtslust en chantagedrang. Op deze manier creëert hij heen aantrekkelijk spanningsveld waarin de diverse belangengroepen laveren. Als lezer weet je regelmatig meer dan de desbetreffende personages, maar sta je machteloos aan de zijlijn. Je kunt louter toekijken hoe de ene persoon een gat graaft voor de andere. Bewust of onbewust.

Helaas kent Phobos 2 ook zijn gebreken. Waar het wisselen van perspectief, met bijzondere aandacht voor de passages waarin Dixen vanuit een soort cameraperspectief beschrijft (‘Overzichtsbeeld van het Liefdesnestje van Léonor en Marcus op het moment dat ze binnenkomen. Ze lijken omgeven door een vreemde aura.’), tegen het einde van het verhaal zeer gunstig werkt, zorgt het in de start van Phobos 2 voor verwarring en een fragmentarisch geheel. Bovendien verzaakt Dixen regelmatig in het geven van goede omgevingsbeschrijvingen. Dit in combinatie met de vele beeldwisselingen en het dwalende, misplaatste perspectief vanuit Cindy, veroorzaakt een gevoel van afstandelijkheid. Als lezer dwaal je soms rond in de ruimte en verlies je grond onder je voeten.

Phobos 2 heeft een hoog dramagehalte. Enerzijds werkt dit aantrekkelijk en zorgen de emotionele passages ook voor een lach of traan bij de lezer. Anderzijds veroorzaakt het oppervlakkigheid. De talloze wendingen in het verhaal, waarbij drama zich op drama stapelt, drukken zwaar op de thematiek die hierdoor onderbelicht blijft. Een echte uitwerking van chantage, macht en ethische dilemma’s blijft achter.

Hoewel Phobos 2 zeker niet onaantrekkelijk is, en menig lezer zal vermaken, is het minder sterk dan het eerdere deel uit de serie. Wellicht is het slechts een iets mindere overgang naar Phobos 3?

Phobos 2 / Victor Dixen / Vertaald door Robbin Besselink / Uitgeverij Q, Amsterdam / 414 blz. / ISBN: 9789021405155

No Comments

Post a Comment