Het onhandige kind is een kort verhaal over een kort leven. Het is het verhaal van Diana, een meisje dat zelf geen enkel moment het woord neemt. Haar leven kan enkel worden gereconstrueerd aan de hand van de verhalen die haar naasten over haar vertellen. Diana is het slachtoffer van mishandeling door haar eigen ouders. Hoewel haar hele omgeving door heeft hoe ernstig de situatie is, lijkt er niemand te zijn die in kan grijpen. Seurat laat op indringende wijze zien hoe lastig het is om mishandeling aan te pakken – zelfs als de bewijzen voor zich lijken te spreken. Door alle mensen die met Diana in contact komen aan het woord te laten, schept Seurat een akelig realistisch beeld van de vergaande effecten van mishandeling – niet alleen op het kind zelf, maar op iedereen die erbij betrokken is.

Hoewel de conclusie van Seurats vertelling neer lijkt te komen op een gevoel van machteloosheid en frustratie, weet Seurats met zijn aangrijpende verhaal een nieuw bewustzijn bij de lezer te creëren. Mishandeling is niet alleen een probleem, maar ook een race tegen de klok. Het is noodzakelijk er zo vroeg mogelijk bij te zijn en de eerste signalen serieus te nemen om het te kunnen stoppen. Dit lijken vrij logische gevolgtrekkingen, maar Seurat lijkt met zijn boek ook een ander thema aan te willen snijden. Mensen zijn vaak geneigd anderen te schuld te geven in misdaadzaken als deze. Media benadrukken maar al te graag dat autoriteiten er niet in slaagden op tijd in te grijpen, ook al waren er genoeg tekenen die wezen op de ramp die zich zou voltrekken. Of er wordt aangehaald dat de naasten van het slachtoffer niet alarm sloegen, omdat ze hun ogen sloten voor de waarheid. Seurat laat die wijzende vingers achterwege en toont het ware verhaal dat een stuk complexer blijkt te liggen. Wie had in moeten grijpen? Is mishandeling daadwerkelijk te stoppen? Met dit soort prangende vragen geeft Seurat hopelijk het startsein voor nieuwe discussies omtrent dit afschuwelijke onderwerp. Misschien kunnen deze discussies in de toekomst een betere afloop geven aan een verhaal als dat van Diana.

Het onhandige kind | Alexandre Seurat | Atlas Contact | 2017 | 144 pag. | ISBN 978-90-254-4844-8

No Comments

Post a Comment