Zes Gardes van Loriën.
Een heel leger Mogadoren.
De strijd om de aarde.

In dit laatste deel van de serie Ik ben nummer Vier is het aan de overgebleven Gardes om de wereld te redden van de Mogadoren, maar daarvoor zullen ze eerst een leger moeten vormen. Gelukkig melden zich van over de hele wereld jongeren die Erfgaven hebben ontwikkeld en samen met John’s nieuwe Erfgave Ximic erbij, zijn de Loriërs sterker dan ooit. Maar zijn ze ook sterk genoeg om een einde te maken aan de gevreesde Setrákus Ra?

Na jaren van vluchten en voorbereiden is het moment eindelijk daar: John en zijn vrienden gaan de strijd aan met Setrákus en zijn Mogadoren. In tegenstelling tot de vorige confrontaties, zijn er nu slechts twee opties. Doden of gedood worden. Het verhaal wordt hierdoor een stuk spannender om te lezen dan het eerst, wetende dat de strijd hierna beslist is en dat beide partijen getraind zijn om tot het uiterste te gaan.
Een groot verschil met eerdere delen zit in de manier waarop het verhaal is opgebouwd. Daar Pittacus Lore in eerdere boeken van de ene naar de andere actie sprong, werkt hij in dit laatste deel geleidelijk naar de ontknoping toe. De algemene verhaallijn draait om het trainen van de nieuwe Gardes en het verslaan van Setrákus Ra, maar daaromheen spelen veel meer dingen die uiteindelijk een rol zullen spelen bij de ontknoping. De oorspronkelijke Gardes zijn nog steeds bezig de vorige confrontatie met de Mogs te verwerken en net zoals eerder lees je hierbij vooral mee met Zes en John. Je leert hun gedachten kennen: het is zo goed geschreven dat je bijna kunt voelen wat zij voelen. Dit maakt de gebeurtenissen een stuk levendiger en daarnaast zorgt het er ook voor dat je niet kunt stoppen met lezen. Verder wordt de spanning opgevoerd met dreigingen van de Mogadoren. Iedereen weet het, maar niemand durft het uit te spreken: de beslissende strijd komt dichtbij. En als lezer voel je met ze mee. Het boek verandert in een klap van een gemiddeld sciencefiction verhaal in een zenuwslopende, spannende pageturner die je liever vandaag dan morgen uit leest.

De Gardes lijken ook (eindelijk) te beseffen dat ze niet eeuwig hebben en trainen zichzelf en de nieuwe generatie tot het uiterste. Wel is het jammer dat deze nieuwe Gardes zo’n kleine rol hebben in het verhaal als geheel. In Het lot van Tien werden ze nog op spectaculaire wijze door John opgeroepen zich te melden en werd gezegd dat ze een misschien wel beslissende rol zouden hebben in de strijd, maar uiteindelijk is deze groep weinig betrokken in het verhaal.

James Frey en Jobie Hughes, de schrijvers van deze serie die werken onder het pseudoniem Pittacus Lore, hebben ook in dit boek weer laten zien wat ze kunnen. De verhaallijn zelf is redelijk ingewikkeld, maar door de ruimte te nemen alles gedetailleerd te omschrijven en door eenvoudige woorden en zinsconstructies te gebruiken, is alles meer dan begrijpelijk. Daarbij doen ze dit alles zonder het kinderachtig of saai te maken.
Aan de gedetailleerde omschrijving van gebeurtenissen, emoties en gedachten vanuit John en Zes’ point of view, zit ook nog een andere positieve kant. Doordat je ziet dat zelfs deze buitenaardse wezens met super powers geraakt worden door alle heftige gebeurtenissen in de strijd, lijken ze veel menselijker en kun je je beter inleven dan wanneer ze worden neergezet als aliens die zo even de wereld redden.

Op leven en dood is een erg mooi en spannend slot voor deze geweldige serie boeken van Pittacus Lore. De Gardes zijn van een groepje ongeregelde tieners veranderd in een groep jongvolwassenen met een grote verantwoordelijkheid. Namelijk het redden van de wereld. Voor fans van een spannend en toch eenvoudig te lezen boek is dit dus zeker een aanrader!

Deze recensie is geschreven door Janine van der Molen, scholiere van RSG Wolfsbos  in Hoogeveen. Ze leest zo’n beetje alles wat los en vast zit, of het nu in het Engels of Nederlands is. Haar leesstapel bevat veel dystopische verhalen, vooral series, maar ook andere genres leest ze zeer zeker ook. Janine leest in twee werelden: de gewone papieren boeken en  e-books op haar wattpad.

Ik ben nummer Vier: Op leven en dood/Pittacus Lore/vertaling Joost van der Meer & William Oostendorp/A.W. Bruna Uitgevers 2017/317 blz./ISBN 9 789400 508385

No Comments

Post a Comment