Nina’s leven verandert drastisch wanneer haar ouders scheiden. Opeens, zonder dat er om haar mening wordt gevraagd, krijgt ze er een stiefzus en -broer bij en moet ze elk weekend wisselen tussen de Heerestraat en de Rozenlaan. Haar moeder is haar moeder niet meer sinds haar vader hen verliet en haar vader lijkt zijn nieuwe liefde veel te leuk vinden. Nochtans vindt Nina dat ze het al druk genoeg heeft met school, haar vriendinnen en voetbal. Hoe kan ze op deze manier haar leven op orde krijgen?

Heerestraat & Rozenlaan is het eerste oorspronkelijke Nederlandse boek van Blossom Books en het is meteen een schot in de roos. De auteur kaart een heel actueel thema aan waar veel jongeren ongewild mee te maken krijgen: gescheiden ouders. Voor de jongeren die zelf in de situatie zitten, is alles heel herkenbaar: het aanpassen aan een nieuwe omgeving, stiefbroers en -zussen, één van beide ouders die niet tevreden is met de situatie… Maar ook voor lezers die hier op onbekend terrein rondwandelen is dit boek geschikt. Het biedt namelijk een realistische inkijk op hoe het leven van een tiener overhoop kan worden gegooid door een beslissing waar ze zelf niets over hebben te zeggen.

In eerste instantie is ook duidelijk dat Nina helemaal niet blij is met de situatie en dat ze terug wil naar hoe het vroeger was. Daarnaast voelt ze zich buitengesloten omdat haar vader enkel oog heeft voor zijn nieuwe vriendin en haar moeder zichzelf niet uit bed wil hijsen. Dit is een pijnlijke, maar zeer realistische situatie die door de auteur eerlijk wordt neergezet. Gelukkig zorgt van Tongeren ervoor dat de zwaardere thematiek wordt afgewisseld met liefde, vriendschap en heerlijk geroddel tussen de vriendinnen. Maar ook zij hebben hun problemen zoals seksualiteit en opvoeding. Het is bewonderenswaardig hoe de auteur zoveel verschillende thema’s in één verhaal combineert. Uiteraard wordt er niet op elk thema even diep ingegaan, maar het feit dat ze worden genoemd betekent in dit geval al heel veel.

Dat dit boek de eerste Young Adult-titel is van deze auteur, maakt het des te bijzonderder dat ze er meteen dit boek van maakt. Het zou perfect kunnen behoren tot de verplichte leeslijst voor school voor jongeren. Enkel de uitwerking van het liefdesverhaal dat wordt verteld doorheen het verhaal bezorgde mij af en toe een bedenkelijke blik, maar daar valt eenvoudig over heen te lezen. Ik hoop dat van Tongeren haar pen nog niet heeft opgeborgen want ze zette een zeer sterk debuut neer binnen YA.

Heerestraat & Rozenlaan / Carlie van Tongeren / Omslag Marieke Nelissen / 2018 / Blossom Books / 375 blz / ISBN 9789463491259

No Comments

Post a Comment